Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là pháp nhân Việt Nam nhưng 100% vốn góp do nhà đầu tư góp vốn để kinh doanh tại Việt Nam. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan.

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger