Yêu cầu dịch vụ

0963.81.84.86 - 0986.11.84.84 - 0965.778.000

Địa chỉ

Ngõ 2 Đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

VPGD

KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

bt

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là điều mà quý khách cần biết trước khi quyết định lựa chọn loại hình cho Doanh nghiệp mình dự định thành lập. Loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình được đông đảo các quý khách hàng của Á Châu lựa chọn khi có ý định thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với Công ty TNHH 1 thành viên,  các thành phần trong “cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý” cũng như “quyền và nghĩa vụ” của các thành phần trên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được pháp luật quy định ra sao? Hãy cùng Á Châu tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

cơ cấu bộ máy công ty tnhh 2 thành viên trở lên
cơ cấu bộ máy công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 Khái niệm về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên  (Công ty trách nhiệm hữu hạn) là doanh nghiệp. Trong đó, có các thành viên, họ có thể là các tổ chức (hoặc) cá nhân. Số lượng các thành viên trong công ty giới hạn từ 2 cho đến 50 người.Các thành viên có trách nhiệm phải chịu về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn bản thân đã góp vào công ty. Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giống với công ty TNHH 1 thành viên, pháp luật hiện hành không cho phép công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phát hành cổ phiếu.

Bộ máy quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Như chúng ta đã biết thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm các thành phần sau đây: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên từ 11 người trở lên, quy định phải thành lập Ban kiểm soát; trong trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể có hoặc không thành lập Ban kiểm soát, tuỳ thuộc vào việc phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. 

Dưới đây, Á Châu sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

      Hội đồng thành viên khi Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

Đầu tiên, có thể hiểu, hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên công ty. Đây được coi là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Trong điều lệ công ty sẽ có quy định định về kỳ họp Hội đồng thành viên và số kỳ họp tuỳ thuộc vào điều lệ của các công ty, tuy nhiên, pháp luật quy định tối thiểu 1 lần/năm. 

Tiếp theo là quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên 

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên các công ty cơ bản như sau: 

– Các quyền: bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên 

– Có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc/Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của công ty 

– Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

– Có quyền quyết định thành lập các công ty con hay các chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty

– Có quyền sửa đổi hoặc quyền bổ sung Điều lệ của  công ty 

– Có quyền quyết định về việc tổ chức lại công ty

– Có quyền quyết định về việc giải thể hoặc việc yêu cầu phá sản công ty 

– Có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty như: về các chiến lược kinh doanh; về việc tăng (hoặc) giảm vốn điều lệ; hay các dự án đầu tư hoặc thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty;… 

– Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của công ty.

  Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Chủ tịch Hội đồng là thành viên do các thành viên trong Hội đồng thành viên tín nhiệm và bầu ra. Theo quy định pháp luật nước ta, nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên <05 năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên vẫn có thể tái bầu cử với số nhiệm kỳ không giới hạn. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc của công ty. 

Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty thì chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ như sau: 

– Có quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng thành viên; 

– Có quyền chuẩn bị chương trình, nội dung hay tài liệu họp của Hội đồng thành viên; 

– Có quyền lấy ý kiến của các thành viên của Hội đồng thành viên công ty; 

– Có quyền thay mặt, đại diện Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; 

– Có quyền chuẩn bị các chương trình, các kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;…

   Giám đốc/Tổng giám đốc 

Giám đốc/Tổng giám đốc của công ty là người có trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Giám đốc/Tổng giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của mình. Giám đốc/Tổng giám đốc sẽ ký kết các hợp đồng dưới danh nghĩa công ty. Ngoại lệ: trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hay: bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý khác trong công ty,…

  • Ai có thể làm Giám đốc/Tổng giám đốc 

– Người có đủ các năng lực về hành vi dân sự, bên cạnh đó, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp. 

– Người có trình độ chuyên môn cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh của công ty (trừ trường hợp Điều lệ của công ty quy định khác). 

– Trong trường hợp là công ty con của công ty có phần số vốn góp (hoặc) số cổ phần do Nhà nước nắm giữ >50% số vốn điều lệ, pháp luật quy định Giám đốc/Tổng giám đốc không được là vợ (hoặc) chồng hay cha đẻ, cha nuôi (hoặc) mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ/con nuôi, anh/chị/em ruột, anh/em rể, chị/em dâu của người quản lý công ty mẹ (hoặc) người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

  Ban kiểm soát 

Như đã nêu ở trên, đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên góp vốn từ 11 người phải thành lập Ban kiểm soát.

Trong các trường hợp công ty có ít <11 thành viên, tuỳ vào yêu cầu quản trị công ty, có thể có hoặc không thành lập Ban kiểm soát để phù hợp với tình hình công ty.  

Quy định về quyền và  nghĩa vụ, các tiêu chuẩn và điều kiện cũng như chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của công ty quy định.… 

  • Người đại diện theo pháp luật 

Theo quy định của pháp luật thì người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là 1 người hoặc nhiều người, tuỳ vào tình hình công ty. 

Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của công ty thường là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc của công ty. 

Quy định về các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Điều lệ công ty. Trong trường hợp, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH chỉ có 2 thành viên, nếu người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty bị tạm giam hay kết án tù hoặc trốn khỏi nơi cư trú,… thì thành viên còn lại sẽ đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến thời điểm bầu mới.

cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên trở lên
cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên trở lên

 

Vì sao nên chọn dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Luật Á Châu

Luật Á Châu với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh Nghiệp; Luật Đầu Tư; Luật Sở Hữu Trí Tuệ; Luật Lao động…. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng học hỏi, nâng cao giá trị tư vấn, mang lại cho khách hàng của mình những lợi ích cao nhất. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn dịch vụ tư vấn của Luật Á Châu bởi chúng tôi có:

  1.   Kinh nghiệm chuyên môn: Luật Á Châu có đội ngũ chuyên viên; tư vấn viên có kiến thức và kinh nghiệm về các quy trình và yêu cầu pháp lý liên quan trong nhiều năm. Điều này giúp đảm bảo rằng các thủ tục sẽ được thực hiện đúng cách và đúng hạn.
  2.   Tư vấn và hỗ trợ: Tư vấn cho khách hàng những giá trị có thể đạt được cao nhất trong công việc của khách hàng. Đội ngũ nhân viên; tư vấn viên trẻ và năng động nên có thể hỗ trợ khách hàng của Luật Á Châu mọi lúc, mọi nơi. Đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp của Khách hàng, lấy sự phát triển đó làm mục tiêu cho hoạt động của Luật Á Châu.
  3.   Tuân thủ pháp luật: Dịch vụ của Luật Á Châu sẽ giúp bạn đảm bảo rằng tất cả các thủ tục và tài liệu pháp lý được thực hiện đúng cách, giúp bạn tuân thủ pháp luật và tránh các vấn đề pháp lý trong tương lai.
  4.   Tiết kiệm tiền bạc: Mặc dù bạn sẽ phải trả phí cho dịch vụ của Luật Á Châu, nhưng việc này có thể tiết kiệm tiền bạc trong tương lai bằng cách giúp bạn tránh được các lỗi pháp lý và vấn đề phức tạp có thể dẫn đến các khoản phạt hoặc rủi ro tài chính khác.
  5.   Tạo ấn tượng với đối tác và nhà đầu tư: Sử dụng dịch vụ của Luật Á Châu doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, có thể tạo ấn tượng tích cực với đối tác, nhà đầu tư và ngân hàng, đặc biệt là khi bạn bắt đầu tìm kiếm hỗ trợ tài chính hoặc đối tác kinh doanh.
  6.   Độ tin cậy và uy tín: Luật Á Châu là Công ty có uy tín và độ tin cậy giúp bạn có được sự yên tâm trong quá trình phát triển của Doanh nghiệp

 

 

Nhớ rằng việc chọn dịch vụ của Luật Á Châu nên dựa trên nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn, cũng như nguồn tài chính có sẵn của bạn. Hãy tìm hiểu và so sánh các dịch vụ khác nhau để chọn lựa một dịch vụ phù hợp nhất với tình hình của bạn.

————————–

Công ty Luật Á Châu

Tư vấn doanh nghiệp: 0967.932.555

Tư vấn đầu tư: 0967.932.555

Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0963.81.84.86

Tư vấn luật sư: 0968.565.479

 

CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

Sự kiện pháp lý là gì?

Sự kiện pháp lý là gì? Trong mỗi xã hội, hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều